حضور صمیمانه مدیر کل دفتر جامعه المصطفی جناب آقای شانی (زید عزه) در مرکز بین المللی ترجمه ونشر المصطفی

حضور صمیمانه مدیر کل دفتر جامعه المصطفی جناب آقای شانی (زید عزه) در مرکز بین المللی ترجمه ونشر المصطفی
حضور صمیمانه مدیر کل دفتر جامعه المصطفی جناب آقای شانی (زید عزه) در مرکز بین المللی ترجمه ونشر المصطفی

حضور صمیمانه مدیر کل دفتر جامعه المصطفی جناب آقای شانی (زید عزه) در مرکز بین المللی ترجمه ونشر المصطفی

..
ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)