حضور مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) در نمایشگاه بین المللی در کشور عراق

حضور مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) در نمایشگاه بین المللی در کشور عراق

حضور مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) در نمایشگاه بین المللی در کشور عراق


این نمایشگاه از تاریخ 20 خرداد لغایت 30 خرداد 1400 (2021 ...May-10 ..May 20)


..
ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)