حضور استاد کسرایی در غرفه بین الملل مرکز نشر المصطفی

حضور استاد کسرایی در غرفه بین الملل مرکز نشر المصطفی
حضور استاد کسرایی مولف بیش از شانزده کتاب بین المللی همچنین کتاب یهود فی ایران چاپ الحضاره لبنان از غرفه بین المللی مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران.

حضور استاد کسرایی مولف بیش از شانزده کتاب بین المللی همچنین کتاب یهود فی ایران چاپ الحضاره لبنان از غرفه بین المللی مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران.

..
ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)