بازدید جناب دکتر ماندگار از غرفه بین المللی ترجمه و نشر المصطفی.

بازدید جناب دکتر ماندگار از غرفه بین المللی  ترجمه و نشر المصطفی.

حضور رئیس مرکز توسعه منابع انسانی جامعه المصطفی العالمیه جناب آقای دکتر ماندگار در غرفه مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی.

..
ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)