قرارداد اعطای نمایندگی

بسمه تعالی

قرارداد اعطای نمایندگی

ماده یک: طرفین قرارداد

این قرارداد در شهر مقدس قم فی مابین «مرکز بین ­المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)» به شماره پروانه نشر 4559 با نمایندگی مدیر مسئول انتشارات که از این پس طرف اول نامیده می‌شود و طرف دوم که مشخصات خود را در فرم ذیل به طور کامل تکمیل کرده، مورد تأئید می‌باشد، و مطابق با شرایط و مفاد ذیل منعقد گردید که پس از امضاء برای طرفین لازم الاجراست.

ماده دو : موضوع قرارداد

بازاریابی، ارائه خدمات تبلیغی، عرضه و توزیع كالا‌های طرف اول، طبق شرایط و قیمت ارائه شده از سوی طرف اول و دوم در شهرستان‌‌های محل اقامت خود.

ماده سه : مدت قرارداد

مدت این قرارداد ‌پس از احراز صلاحیت طرف دوم، برای مدت 12 ماه منعقد می­گردد و پس از اتمام مدت قرارداد با رضایت طرفین قرارداد قابل تمدید است.

ماده چهار : تعهدات طرفین

الف) تعهدات طرف اول:

نکته: پس از دریافت نمایندگی فروش، تسهیلات زیر جهت تسهیل امر فروش در اختیار نمایندگی قرار خواهد گرفت:

1. طرف اول سعی خواهد نمود سفارشات طرف دوم را در صورت امکان حداكثر تا 72 ساعت كاری پس از درخواست، ارسال نماید.

2. کتاب‌های ارسالی باید با بسته بندی مناسب برای طرف دوم ارسال شود. ضمناً هزینه ارسال بر عهده طرف دوم می‌باشد. در صورتی که کتاب‌ها به علل منتسب به طرف اول معیوب باشند، مرجوع خواهند شد.
3. با تایید طرف دوم، فروشگاه‌های مرتبط با وی می‌توانند به طور مستقیم و به حساب طرف دوم كتاب درخواست نمایند و طرف اول متعهد به ارسال كتاب به آدرس مورد درخواست می‌باشد.
4. طرف اول كلیه تولیدات خود را با حداکثر با "35%" تخفیف به صورت فروش قطعی در اختیار طرف دوم قرار می‌دهد

5.  سایر درخواست‌هایی که غیر از تولیدات طرف اول باشد و توسط طرف دوم به طرف اول سفارش داده می‌شود ، با درصد تخفیف توافقی، تهیه و ارسال می‌شود.

تبصره1: به دلیل اینکه کتب ناشران دیگر به صورت نقدی تهیه می‌شود، می‌بایست ابتدا مبلغ فاکتور کتب ناشران دیگر، توسط طرف دوم پرداخت شود و سپس کتاب‌ها ارسال می‌گردد.

تبصره2: نمایندگی ها و دیگر فروشگاه‌ها می توانند کتابهای خود از طریق فرم: "درخواست پیش‌فاکتور کتاب" از همین سایت، درخواست نمایند.

تبصره 2: مبنای محاسبه تعداد و موضوع کتاب‌ها بر اساس سفارشی خواهد بود که طرف دوم به طرف اول می‌دهد.

تبصره 3: مبنای خرید قیمت پشت جلد كتاب می‌باشد.

5. طرف اول صورتحساب طرف دوم را حداكثر ظرف 24 ساعت به رویت طرف دوم می‌رساند و طرف دوم می‌بایست در کوتاه‌ترین زمان ممکن مبلغ فاکتورها را تسویه کند.
6. طرف اول موظف است پس از پایان قرارداد، كلیه مدارك و اوراق بهادار طرف دوم را به وی مرجوع نماید.

ب) تعهدات طرف دوم:

1. طرف دوم محق و مجاز نیست که به نام و به وکالت از طرف اول اقدامی انجام دهد، مگر مواردی که صریحاً در این قرارداد به او تفویض اختیار شده باشد.
2. محل تحویل كالا‌، انبار کتاب طرف اول می‌باشد و هزینه‌های حمل‌ونقل به عهده طرف دوم است.
3. طرف دوم مكلف است که تمامی سعی و کوشش خود را در جهت رعایت سیاست، منافع و حقوق مادی و معنوی طرف اول محفوظ دارد و تنها می­تواند با نظر طرف اول اقدام به قیمت­‌گذاری و یا ایجاد تغییر در استراتژی­های بازاریابی محصول نماید.
4. در صورت فسخ قرارداد و قطع همكاری، طرف دوم می‌بایست كلیه اسناد و مدارك مبادله شده را به طرف اول عودت نماید.
5. چنانچه طرف دوم به دلایلی نیاز به فروش به نحوی خاص از قبیل فروش فوق­ال‌عاده با تخفیف ویژه داشته باشد، بایستی مراتب را كتباً به طرف اول اعلام و مجوز لازم را اخذ نماید. قیمت فروش محصولات توسط طرف دوم و با هماهنگی طرف اول اعلام می گردد.
6. در صورتی كه سقف محصول درخواستی طرف دوم از میزان تضمین پیش پرداخت مندرج در ماده 5 این قرارداد بیشتر شود، شرایط فروش طبق توافق جداگانه و خارج از این قرارداد تعیین خواهد شد.
7. به طور کلی در صورتی که طرف دوم جزئاً ویا کلاً از تعهدات مندرج در این قرارداد تخلف نماید، طرف اول حق فسخ یك­طرفه وبدون رجوع به دادگاه این قرارداد را خواهد داشت و طرف دوم حق هیچ­گونه اعتراضی نخواهد داشت. در این صورت خسارات وارده به طرف اول از محل تضمین و یا هر محل دیگر، قابل كسر و وصول می‌باشد.
8. طرف دوم حق اعطای نمایندگی به غیر در خارج از حوزه جغرافیایی تعیین شده در موضوع قرارداد را ندارد، مگر با كسب اجازه كتبی از طرف اول.
9. طرف دوم موظف است، حداكثر تا ابتدای برج 11 (بهمن‌ماه) پس از تاریخ صدور صورت­حساب، مبلغ قابل پرداخت فاكتور را به حساب بانک رسالت شعبه 19 دی قم به شماره حساب 10330917513 (شماره کارت: 0331-1006-7270-5041 و شماره شبا IR050700007000223309175013) به نام مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص) طی 2 قسط واریز نماید و مراتب را بصورت کتبی به طرف اول اعلام نماید.
10. طرف دوم می بایست سفارشات کتاب را حداقل از ده روز قبل و به صورت مکتوب به اطلاع طرف اول برساند.
11. طرف دوم این امكان را دارد كه اطلا‌عات آثار ناشر را در بروشورهای تبلیغاتی یا سایت فروش خود در معرض دید مخاطبان قرار دهد.

ج) سایر تعهدات

1. قیمت مندرج در كتاب‌ با قیمت مندرج در فاكتور باید مطابقت داشته باشد؛ در صورت مغایرت، قیمت مندرج در كتاب ملا‌ك خواهد بود.
2. در صورت مغایرت بین قیمت پشت جلد و داخل شناسنامه كتاب، قیمت داخل شناسنامه كتاب ملا‌ك عمل خواهد بود.
3. در صورت وجود مغایرت در فاكتور، طرف دوم بایستی ظرف 24 ساعت مراتب را به طرف اول اعلا‌م نموده و طرف اول همان روز پس از بررسی اعلا‌م نظر نماید. بدیهی است اشتباه از طرفین قابل برگشت است.
4. مبلغ سقف قرارداد به میزان یکصد میلیون ریال تعیین می‌گردد.

ماده پنج : وجه التزام و تضمین حُسن انجام كار

1. طرف دوم چک به مبلغ صد میلیون ریال به شماره چکی که در فرم تکمیل کرده در وجه مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)برای تضمین پرداخت ثمن محصولات موضوع قرارداد و نیزحسن انجام قرارداد، به طرف اول تحویل می‌نماید. (امكان تغییر نوع و میزان وجه ضمانت از طریق مذاكرات حضوری وجود دارد.) .

تبصره: در صورتی که طرف دوم بر اساس قرارداد به تعهدات خود عمل ننماید، طرف اول مجاز به وصول مطالبات وخسارات وارده از محل تضمین مذکور ویا هر محل دیگری می باشد

ماده شش : شرایط حل اختلاف

كلیه موارد اختلاف ناشی از این قرارداد، در مرحله اول از طریق مذاکره حل خواهد شد و در صورت عدم توافق طرفین، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، به دادگاه ذی­صلاح ارجاع داده خواهد شد.

ماده هفت: نظارت

به منظور نظارت بر حسن انجام این قرارداد مدیر بازاریابی و فروش مرکز جناب آقای اسماعیل کشاورز به عنوان ناظر قرارداد تعیین می گردد.

ماده هشت: اقامتگاه

1. اقامتگاه طرف اول: قم خیابان معلم غربی نبش کوچه 18، مرکز بین‌المللی ترجنه و نشر المصطفی(ص) ـ تلفن: 02537839309

2. اقامتگاه طرف دوم، در فرم انتهایی تکمیل نموده و مورد تأئید است.

3. نشانی­های فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین محسوب شده، لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسلات از طریق نشانی­های فوق­الذکر انجام می­شود. در صورت تغییر نشانی، طرفین موظفند ظرف 48 ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند، در غیر این صورت کلیه نامه­‌ها، ابلاغ شده تلقی می­شود.

فرم درخواست نمایندگی: