قرارداد مبادله کتاب

بسمه تعالی

قرارداد مبادله کتاب با ناشران دیگر

ماده یک: طرفین قرارداد

این قرارداد در شهر مقدس قم فی مابین «مرکز بین ­المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)» به شماره پروانه نشر 4559 با نمایندگی مدیر مسئول انتشارات که از این پس طرف اول نامیده می‌شود و طرف دوم که مشخصات خود را در فرم ذیل به طور کامل تکمیل کرده، مورد تأئید می‌باشد، و مطابق با شرایط و مفاد ذیل منعقد گردید که پس از امضاء برای طرفین لازم الاجراست.

ماده 2: موضوع قرارداد

تبادل منشورات طرفين قرارداد

ماده 3: مدت قرارداد

اين قرارداد به مدت يکسال پس از تحویل و دریافت اسناد، رسمیت می‌یابد و پس از اتمام مدت قرارداد با رضايت طرفين قرارداد قابل تمديد است. در صورت عدم رضايت طرفين، قرارداد قابل فسخ مي باشد.

ماده 4: تعهدات طرفين

 1. سفارشات مي­بايست به صورت مکتوب با قيد تعداد، عناوين و نيز با قيد نام صاحب يا صاحبان اثر از قسمت: درخواست پیش‌فاکتور کتاب ارائه گردد.
 2. کليه هزينه‌­هاي حمل کتاب موضوع قرارداد از مجاري ارسال تا مقصد نهايي به عهده درخواست کننده مي­باشد.
 3. طرفين موظف هستند كتاب‌ها را ظرف مدت 72 ساعت کاري با بسته‌بندي مناسب تحويل يکديگر نمايند.
 4.   ارسال کننده موظف است در صورت آسيب‌ديدگي كتاب به علت عدم بسته‌بندي مناسب يا معيوب بودن کتاب يا اشتباه در ارسال و اشکال چاپي، کليه هزينه‌­هاي ارسال و مراسلات را پرداخت نمايند.
 5. طرفين مجاز به تغيير قيمت مندرج در کتاب­هاي يکديگر نبوده و هر گونه کپي­‌برداري و چاپ  اين کتاب‌ها جايز نمي­باشد و پيگرد قانوني دارد.
 6. طرفين موظف هستند کتاب‌هاي درخواستي را با 30 درصد تخفيف نسبت به قيمت پشت جلد به همديگر ارائه نمايند.
 7. سقف تبادل، مبلغ 100.000.000 ريال مي باشد.
 8. طرفين دو بار در طول سال قرارداد( اسفند ماه و شهريور ماه) حساب‌ها را بررسي و نسبت به تسويه مانده اقدام خواهند نمود. تسويه حساب با چک سه ماهه خواهد بود.
 9. چنانچه درخواست برخي از کتاب‌ها در فهرست کتاب‌هاي مبادله نباشد، اين کتاب‌ها به صورت نقدي ارائه مي‌گردد و درصد تخفيف به صورت توافقي اعمال مي شود.
 10. طرفين  اين امكان را دارند كه اطلا‌عات آثار يکديگر را در بروشورهاي تبليغاتي يا سايت فروش خود در معرض ديد قرار دهند.
 11. در صورت وجود مغايرت در فاكتور، طرفين بايستي ظرف 24 ساعت کاري مراتب را به يکديگر اعلا‌م نموده و پس از بررسي اعلا‌م نظر نمايد. بديهي است اشتباه از طرفين قابل برگشت است.

ماده 5: فسخ قرار داد

در صورتي که طرفين ادامه همکاري با يکديگر را به صلاح خود ندانند، مي‌توانند به صورت يک جانبه بدون رجوع به دادگاه با اعلام قبلي (بيست روز قبل)  نسبت به فسخ قرارداد پس از تسویه حساب، اقدام نمايد.

ماده6: حل اختلاف

كليه موارد اختلاف ناشي از اين قرارداد در مرحله اول از طريق داور مرضي‌­الطرفين حل خواهد شد و در صورت عدم توافق طرفين، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران به دادگاه ذي­صلاح ارجاع داده خواهد شد. 

ماده7: نظارت

به منظور نظارت بر حسن انجام اين قرارداد، مسئول خريد مرکز جناب آقاي اسماعيل کشاورز به عنوان ناظر قرارداد تعيين مي‌گردد.

ماده8: اقامتگاه

اقامتگاه مرکز: خيابان حجتيه، روبروي مدرسه حجتيه، انتشارت المصطفي(ص) ـ تلفن: 02537839309

اقامتگاه انتشارات طرف دوم در فرم ذیل درج شود.

نشاني­‌هاي فوق به منزله اقامتگاه قانوني طرفين محسوب شده، لذا مکاتبات رسمي و ارسال مراسلات از طريق نشاني­هاي فوق‌­الذکر انجام مي­شود. در صورت تغيير نشاني، طرفين موظفند ظرف 48 ساعت يکديگر را کتباً مطلع نمايند، در غير اين صورت کليه نامه­‌ها، ابلاغ شده تلقي مي­شود.

ماده 9:

اين قرارداد در 2 نسخه توسط مرکز نشر المصطفی تنظيم و پس از مبادله و امضاء طرفین داراي اعتبار واحد خواهد بود.

فرم درخواست مبادله کتاب:

-